Title:

Dokąd zmierzamy? Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie

Contributor:

Edyta Sadowska, red. ; Agnieszka Wiśniak, red. ; Iwona Łukasiewicz, red.

Subject:

rozwój człowieka ; rodzicielstwo ; niepełnosprawność ; rozwój dziecka ; wychowanie

Table of contents:

Dąbrowska-Wnuk M.: Przejście do fazy rodzicielstwa jako kryzys rozwojowy w cyklu życia rodziny ; Kipka E., Malina J.: Pełnienie roli ojca przez skazanych mężczyzn ; Zając W.: Teleologiczno-aksjologiczny wymiar realizacji dobra rozwojowego człowieka ; Twaróg-Kanus A.: Inkontrologiczna perspektywa człowieka na granicy paradygmatów ; Łukasiewicz I.: Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w lokalnym systemie wsparcia ; Garstka T.: Metody wspierania rozwoju dzieci pod mikroskopem. W kręgu złudzeń poznawczych i nierzetelnych badań efektywności ; Kowalska G., Gluźniewicz j.: Wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ; Grzyb B., Kowalska G.: „Eye tracker” i system C-Eye w nauce komunikacji dzieci niepełnosprawnych. Nowe wyzwania dla współczesnej pedagogiki specjalnej ; Dziukiewicz J.: Choroba przewlekła w życiu dzieci i młodzieży – o zagrożeniach rozwoju wynikających z długotrwałych problemów zdrowotnych ; Sadowska W.: Echa kultury fizycznej dzieci i młodzieży na łamach prasy polskiej (Bliski i Środkowy Wschód 1942-1945) ; Gdak B.: Aktywność społeczna jako element rozwoju osobistego człowieka wkraczającego w wiek wczesnej dorosłości ; Tyrna-Łojek I.: Działalność Klubu Kobiet Biznesu na rzecz rozwoju kobiet przedsiębiorczych ; Wiśniak A.: Rozwój – moda czy konieczność? ; Rajchel A.: Kobiety na rynku pracy. Stereotypy zawodowe w opinii młodzieży szkoły średniej miasta Opola ; Morgała M.: Konflikty w zespole nauczycielskim a ich implikacje dla rozwoju nauczyciela – wybrane obszary

Place of publishing:

Chorzów

Publisher:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Date:

2018

Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights holder:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

×

Citation

Citation style: